Regulamin akredytacji i uczestnictwa w wydarzeniu

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszenia on-line na Customer Care Festival 2020 (dalej FESTIVAL) , który odbędzie się w formie on line w dniach 21-22 września 2020 organizowane przez Belocal Polska Sp. z o.o. i Polski Instytut Wiedzy Praktycznej Sp. Z o.o. oraz warunki uczestnictwa w Festivalu.

  1. Akredytowane nieodpłatne uczestnictwo obejmuje dostęp do transmisji, udział w tematycznych pokojach wirtualnych oraz dostęp do zamkniętej grupy dyskusyjnej, a także opiekę zespołu Customer Care Festival podczas całego wydarzenia.
  2. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszenia on-line na stronie https://www.festivalcc.pl  zgłaszającemu zostanie wysłana do 14 dni  roboczych wiadomość o potwierdzeniu przejęcia lub nieprzyjęcia zgłoszenia. W przypadku braku wiadomości proszę o kontakt zgloszenie@festivalcc.pl
  3. Zgłaszający, który uzyska od organizatora akredytację, ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej.
  4. Rezygnacji z udziału należy dokonać wysyłając wiadomość na adres zgloszenie@festivalcc.pl
  5. W miejsce osoby Zgłoszonej do udziału w Festivalumoże wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
  6. Organizatorzy Festivalu mają prawo odmówić rejestracji Zgłoszenia.
  7. Organizator ma prawo do ograniczenia przyznawania akredytacji w przypadku, gdy stwierdzi, że ilość  już  przyznanych akredytacji pracowników jednej firmy przekracza 3 (słownie: trzy) osoby.
  8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian programu wydarzenia lub całkowitego jego odwołania.
  9. Wysyłając zgłoszenie Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych osoby Zgłoszonej w bazie danych Organizatorów  Festivalu oraz ich przetwarzanie dla potrzeb prowadzonej działalności oraz działań marketingowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), jak również art. 23 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość poprawiania/usunięcia ich.
  10. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez Organizatorów oraz partnerów Festivalu.