Wypełnij formularz zgłoszeniowy, jeśli chcesz uczestniczyć
w Customer Care Festival 2020 bezpłatnie.

Wypełnij uważnie cały formularz. Na podstawie informacji w nim zawartych podejmiemy decyzję o przyznaniu Tobie prawa do bezpłatnego uczestniczenia w naszym wydarzeniu.

Uwaga: Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z przyznaniem bezpłatnej akredytacji!

Adres e-mail zostanie umieszczony na e-wizytówce, którą uczestnik będzie się posługiwał przez oba dni trwania festivalu.