AGENDA FESTIVALU

Zobacz co przygotowaliśmy dla koneserów dobrej obsługi klienta!
Opublikowana agenda ma wyłącznie charakter poglądowy. Jej zadaniem jest wskazanie obszarów tematycznych festivalu. Ostateczna agenda opublikowana zostanie na około 14 dni przed festivalem. Będzie ona jednak sukcesywnie aktualizowana. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne, co nie zobowiązuje organizatora do publikacji agendy w dniu rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń.
Dzień pierwszy - 6 wrzesień 2021 r.
A
SCENA - PROCESY
Scena poświęcona zagadnieniom zarządzania wszelkiego rodzaju procesami związanymi z obsługą klienta.
09:00
Początek festivalu
Karol Bancerz, CCNEWS.pl
09:10
Jak zmieniliśmy się przez pandemię?
Prelegent już wkrótce
09:30
Czy elastyczność procesowa była i nadal jest ważna?
Prelegent już wkrótce
09:50
Zmiana profilu konsumenckiego a procesowość w obsłudze klienta.
Prelegent już wkrótce
10:10
Jak zbudować konsumenckie persony na nowo?
Prelegent już wkrótce
10:30
Budowanie map podróży klienta - master level
Prelegent już wkrótce
10:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
11:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
11:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
11:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
12:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
12:30
Procesy obsługi klienta w instytucjach samorządowych
Prelegent już wkrótce
12:50
PRZERWA NA LUNCH
13:30
Najczęstrze błędy w projektowaniu procesów obsługi klienta
Prelegent już wkrótce
13:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
14:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
14:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
14:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:50
Planowane zakończenie pierwszego dnia festivalu
B
SCENA - TECHNOLOGIE
Na tej scenie królować będzie temat technologii wspierających obsługę klienta.
09:00
Początek festivalu
Karol Bancerz, CCNEWS.pl
09:10
Omnichannel czy CX - a może i to i to?
Prelegent już wkrótce
09:30
Technologie AI w służbie obsługi klienta.
Prelegent już wkrótce
09:50
Czatbot czy voicebot?
Prelegent już wkrótce
10:10
Automatyzacja ma głos.
Prelegent już wkrótce
10:30
Narzędzia budowania baz wiedzy
Prelegent już wkrótce
10:50
Automatyzacja z wykorzystaniem RPA, OCR i AI
Prelegent już wkrótce
11:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
11:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
11:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
12:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
12:30
Dokąd zmierza automatyzacja w contact center?
Prelegent już wkrótce
12:50
PRZERWA NA LUNCH
13:30
Gdy jednak nie działa. Czy rolę recovery center w pandemicznej rzeczywistości przejeli sami konsultanci?
Prelegent już wkrótce
13:50
Panel dyskusyjny:
Quo Vadis obsługo klienta?
14:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:50
Planowane zakończenie pierwszego dnia festivalu
C
SCENA - CZŁOWIEK
Scena na której przewodnim tematem jest człowiek, jego potrzeby, możliwości i szanse rozwoju.
09:00
Początek festivalu
Karol Bancerz, CCNEWS.pl
09:10
Czy rotacja przez COVID-19 zmalała?
Prelegent już wkrótce
09:30
Teraz work-life-balace jest naprawdę ważne.
Prelegent już wkrótce
09:50
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu telemarketerów.
Prelegent już wkrótce
10:10
Rekrutacja na nowo
Prelegent już wkrótce
10:30
Jak wyłowić lidera... zdalnie?
Prelegent już wkrótce
10:50
Caching z wykorzystaniem metody FUKO-PZK
Prelegent już wkrótce
11:30
Zarządzanie zespołem rozproszonym
Prelegent już wkrótce
11:10
Nowe motywatory - co teraz działa?
Prelegent już wkrótce
11:50
Panel dyskusyjny:
Współczesne wyzwania związane z zasobami ludzkimi w działach obsługi klienta.
12:50
PRZERWA NA LUNCH
13:30
Wrażliwy jak konsultant - czy naprawdę warto być empatycznym w obsłudze klienta?
Prelegent już wkrótce
13:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
14:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
14:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
14:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:50
Planowane zakończenie pierwszego dnia festivalu
Dzień drugi - 7 wrzesień 2021 r.
A
SCENA - PROCESY
Scena poświęcona zagadnieniom zarządzania wszelkiego rodzaju procesami związanymi z obsługą klienta.
09:00
Rozpoczęcie drugiego dnia festivalu
Karol Bancerz, CCNEWS.pl
09:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
09:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
09:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
10:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
10:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
10:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
11:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
11:30
Kluczowe KPI w prognozowaniu ruchu przychodzącego na przykładzie infolinii pomocy technicznej.
Prelegent już wkrótce
11:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
12:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
12:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
12:50
PRZERWA NA LUNCH
14:00
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
14:20
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
14:40
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:00
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:20
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:40
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
16:00
Planowane zakończenie drugiego dnia festivalu
B
SCENA - TECHNOLOGIE
Na tej scenie królować będzie temat technologii wspierających obsługę klienta.
09:00
Rozpoczęcie drugiego dnia festivalu
Karol Bancerz, CCNEWS.pl
09:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
09:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
09:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
10:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
10:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
10:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
11:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
11:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
11:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
12:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
12:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
12:50
PRZERWA NA LUNCH
14:00
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
14:20
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
14:40
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:00
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:20
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:40
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
16:00
Planowane zakończenie drugiego dnia festivalu
C
SCENA - CZŁOWIEK
Scena na której przewodnim tematem jest człowiek, jego potrzeby, możliwości i szanse rozwoju.
09:00
Rozpoczęcie drugiego dnia festivalu
Karol Bancerz, CCNEWS.pl
09:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
09:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
09:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
10:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
10:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
10:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
11:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
11:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
11:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
12:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
12:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
12:50
PRZERWA NA LUNCH
14:00
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
14:20
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
14:40
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:00
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:20
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:40
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
16:00
Planowane zakończenie drugiego dnia festivalu