AGENDA FESTIVALU

Zobacz co przygotowaliśmy dla koneserów dobrej obsługi klienta!

Opublikowana agenda ma wyłącznie charakter poglądowy. Jej zadaniem jest wskazanie obszarów tematycznych festivalu. Ostateczna agenda opublikowana zostanie na około 14 dni przed festivalem. Będzie ona jednak sukcesywnie aktualizowana. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne, co nie zobowiązuje organizatora do publikacji agendy w dniu rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń.

Dzień pierwszy - 6 wrzesień 2021 r.
A
SCENA - PROCESY
Scena poświęcona zagadnieniom zarządzania wszelkiego rodzaju procesami związanymi z obsługą klienta. Rozmawiamy tutaj także o zagadnieniach CX w procesowym podejściu.
09:00
Początek festivalu
Karol Bancerz, CCNEWS.pl
09:10
Jak zmieniliśmy się przez pandemię?
Prelegent już wkrótce
09:30
Czy elastyczność procesowa była i nadal jest ważna?
Prelegent już wkrótce
09:50
Zmiana profilu konsumenckiego a procesowość w obsłudze klienta.
Prelegent już wkrótce
10:10
Jak zbudować konsumenckie persony na nowo?
Prelegent już wkrótce
10:30
Budowanie map podróży klienta - master level
Prelegent już wkrótce
10:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
11:10
Omnichannel – przenikanie kanałów digital i kanałów ludzkich w trosce wygodę klienta
Łukasz Wiktor, Head of Omnichannel, mBANK S.A.
11:30
Procesy obsługi klienta w instytucjach samorządowych
Prelegent już wkrótce
11:50
Temat wkrótce
Prelegent wkrótce
12:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
12:30
Temat wkrótce
Aneta Michalkowicz, Head of Customers Ops, Aion Bank
12:50
PRZERWA NA LUNCH
13:30
Najczęstrze błędy w projektowaniu procesów obsługi klienta
Prelegent już wkrótce
13:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
14:10
Bądź z procesami za pan ptak, czyli dynamiczna zmiana w procesach obsługowych
Krystian Szwarc, Polskie ePłatności
14:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
14:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:50
Planowane zakończenie pierwszego dnia festivalu
B
SCENA - TECHNOLOGIE
Na tej scenie królować będzie temat technologii wspierających obsługę klienta.
09:00
Początek festivalu
Karol Bancerz, CCNEWS.pl
09:10
Omnichannel czy CX - a może i to i to?
Prelegent już wkrótce
09:30
Technologie AI w służbie obsługi klienta.
Prelegent już wkrótce
09:50
Czatbot czy voicebot?
Prelegent już wkrótce
10:10
Automatyzacja ma głos.
Prelegent już wkrótce
10:30
Temat wkrótce (r)
Prelegent już wkrótce
10:50
Temat wkrótce (r)
Prelegent już wkrótce
11:10
Temat wkrótce (r)
Prelegent już wkrótce
11:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
11:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
12:10
Dokąd zmierza automatyzacja w contact center?
Prelegent już wkrótce
12:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
12:50
PRZERWA NA LUNCH
13:30
Gdy jednak nie działa. Czy rolę recovery center w pandemicznej rzeczywistości przejeli sami konsultanci?
Prelegent już wkrótce
13:50
Panel dyskusyjny: Quo Vadis obsługo klienta?
Moderator: Sylwester Kućmierowski
14:50
Narzędzia budowania baz wiedzy
Prelegent już wkrótce
15:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:50
Planowane zakończenie pierwszego dnia festivalu
C
SCENA - CZŁOWIEK
Scena na której przewodnim tematem jest człowiek, jego potrzeby, doświadczenia, możliwości i szanse rozwoju. Na tej scenie skupiają się także spora cześć zagadnienia CX.
09:00
Początek festivalu
Karol Bancerz, CCNEWS.pl
09:10
Czy rotacja przez COVID-19 zmalała?
Prelegent już wkrótce
09:30
Teraz work-life-balace jest naprawdę ważne.
Prelegent już wkrótce
09:50
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu telemarketerów.
Prelegent już wkrótce
10:10
Rekrutacja na nowo
Prelegent już wkrótce
10:30
Jak wyłowić lidera... zdalnie?
Prelegent już wkrótce
10:50
Caching z wykorzystaniem metody FUKO-PZK
Karol Froń, CEO, SMC24
11:10
Klient 4.0 – o oczekiwaniach polskich klientów i budowaniu przewagi konkurencyjnej
Mirosław Mikłos, Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami z Klientem, PZU S.A.
11:30
Zarządzanie zespołem rozproszonym
Prelegent już wkrótce
11:50
Panel dyskusyjny:
Współczesne wyzwania związane z zasobami ludzkimi w działach obsługi klienta.
12:50
PRZERWA NA LUNCH
13:30
Wrażliwy jak konsultant - czy naprawdę warto być empatycznym w obsłudze klienta?
Prelegent już wkrótce
13:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
14:10
Ułatwiaj życie swoim Klientom
Joanna Hirsz, Senior Customer Experience Management Consultant, GCE Consulting
14:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
14:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:50
Planowane zakończenie pierwszego dnia festivalu
D
SCENA - MEETUP
Scena D, to miejsce, gdzie odbywają się dodatkowe, równoległe sesje tematyczne. Dostęp do nich mają wyłącznie osoby z dodatkową, płatną akredytacją.
Analityka w CEX: co nam i o nas mówią (myślą) klienci
13:00
Powitanie uczestników meet-up
Aleksander Hakobyan, PIWP
13:10
Matematyka kliencka. Co i jak prezentować zarządom i organizacji w CX, aby przykuć uwagę i wzbudzić zaangażowanie.
Marta Łukawska-Daruk, Ekspert CXM, CustomerMatters
13:50
Tytuł wkrótce
Prelegent wkrótce
14:30
Tytuł wkrótce
Prelegent wkrótce
15:10
Tytuł wkrótce
Prelegent wkrótce
15:50
Tytuł wkrótce
Prelegent wkrótce
Dzień drugi - 7 wrzesień 2021 r.
A
SCENA - PROCESY
Scena poświęcona zagadnieniom zarządzania wszelkiego rodzaju procesami związanymi z obsługą klienta. Rozmawiamy tutaj także o zagadnieniach CX w procesowym podejściu.
09:00
Rozpoczęcie drugiego dnia festivalu
Karol Bancerz, CCNEWS.pl
09:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
09:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
09:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
10:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
10:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
10:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
11:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce.
11:30
Omotenashi, czyli japońska sztuka traktowania klienta jako wyjątkowego gościa
Izabella Zieba
11:50
Chcesz zmieniać procesy – zdiagnozuj obecne doświadczenia. Cele diagnozy, rodzaje mapowania doświadczeń i podstawowe błędy.
Aleksandra Jagiełło-Bono, Ekspert CXM, CustomerMatters
12:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
12:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
12:50
PRZERWA NA LUNCH
14:00
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
14:20
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
14:40
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:00
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:20
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:40
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
16:00
Planowane zakończenie drugiego dnia festivalu
B
SCENA - TECHNOLOGIE
Na tej scenie królować będzie temat technologii wspierających obsługę klienta.
09:00
Rozpoczęcie drugiego dnia festivalu
Karol Bancerz, CCNEWS.pl
09:10
Jak zacząć robotyzację w obszarze obsługi klienta?
Robert Ćwiertnia, Crowe Polska
09:30
Automatyzacja obsługi klientów mBanku - VoiceBOT / ChatBOT
Oskar Kopczyński, mBANK
09:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
10:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
10:30
Temat wkrótce (r)
Prelegent już wkrótce
10:50
Temat wkrótce (r)
Prelegent już wkrótce
11:10
Temat wkrótce (r)
Prelegent już wkrótce
11:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
11:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
12:10
Automatyzacja z wykorzystaniem RPA, OCR i AI
Prelegent już wkrótce
12:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
12:50
PRZERWA NA LUNCH
14:00
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
14:20
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
14:40
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:00
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:20
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:40
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
16:00
Planowane zakończenie drugiego dnia festivalu
C
SCENA - CZŁOWIEK
Scena na której przewodnim tematem jest człowiek, jego potrzeby, doświadczenia, możliwości i szanse rozwoju. Na tej scenie skupiają się także spora cześć zagadnienia CX.
09:00
Rozpoczęcie drugiego dnia festivalu
Karol Bancerz, CCNEWS.pl
09:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
09:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
09:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
10:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
10:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
10:50
Nowe motywatory - co teraz działa?
Prelegent już wkrótce
11:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
11:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
11:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
12:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
12:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
12:50
PRZERWA NA LUNCH
14:00
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
14:20
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
14:40
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:00
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:20
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:40
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
16:00
Planowane zakończenie drugiego dnia festivalu
D
SCENA - MEETUP
Scena D, to miejsce, gdzie odbywają się dodatkowe, równoległe sesje tematyczne. Dostęp do nich mają wyłącznie osoby z dodatkową, płatną akredytacją.
Cyfrowy klient: jak budować i utrzymać jego lojalność?
13:00
Powitanie uczestników meet-up
Aleksander Hakobyan, PIWP
13:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
13:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
14:30
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:10
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce
15:50
Temat wkrótce
Prelegent już wkrótce